Sprawdź naszą ofertę

  • INSTALACJE TRYSKACZOWE

Wykonujemy instalacje tryskaczowe, stacje alarmowo kontrolne oraz przepompownie wg PN-EN, VdS, NFPA oraz FM. Mechanizm działania instalacji tryskaczowej jest wykrycie i ugaszenie wodą pożaru w jego wczesnym stadium lub w celu utrzymania pożaru pod kontrolą do czasu przyjazdu jednostek straży pożarnej. Realizujemy inwestycje w biurowcach, halach przemysłowych/magazynowych.

  • INSTALACJE HYDRANTOWE

Hydrantowe instalacje przeciwpożarowe (hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne) mają za zadanie zapewnić możliwość szybkiej i skutecznej akcji na wypadek wybuchu pożaru w danym obiekcie. 

  • INSTALACJE ODWODNIENIA DACHU

Instalacja podciśnieniowego odprowadzania wody deszczowej z dachów budynków o średniej i dużej wielkości. Wykonujemy instalacje na halach magazynowych oraz budynkach.

  • INSTALACJE WODNO – KANALIZACYJNE

Ogólnie możemy stwierdzić, że instalacje wodno-kanalizacyjne to system powiązanych z sobą elementów, które służą do zaopatrywania w wodę budynki, a także odprowadzenia z nich ścieków. Także zestawy hydroforowe, a także separatory tłuszczu, oraz stacje uzdatniania wody. Realizujemy inwestycje w szczególności budynkach biurowych.