Sprawdź naszą ofertę

Instalacje sanitarne:

 • instalacje zimnej wody
 • instalacje ciepłej wody użytkowej
 • instalacje hydrantowe
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje kanalizacji sanitarnej
 • instalacje kanalizacji deszczowej podciśnieniowej
 • stacje uzdatniania wody
 • zestawy hydroforowe

Instalacje grzewcze:

 • całkowita realizacja kotłowni gazowych, olejowych i stałopalnych
 • kotły kondensacyjne
 • kominki z płaszczem wodnym
 • pompy ciepła
 • instalacje gazowe
 • instalacje solarne

Światłowody:

 • budowa linii i sieci światłowodowych

Przyłącza:

 • wodociągowe
 • kanalizacyjne
 • prace ziemne
 • wykopy oraz niwelacje terenu